Oddział lubelski KKMP - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wtedy w Lublinie działał jeszcze tak zwany Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, KKMP. Miało to wymiar ogólnopolski. Był oddział lubelski KKMP. Prowadził go bardzo szczęśliwie Jerzy Jedziniak, niestety, zmarły wcześnie. Czasy nie zawsze były korzystne. Zbliżały się lata 70. Wszystkim piszącym narzucano cenzurę i coraz większe ograniczenia polityczne. Ponadto KKMP umierał śmiercią naturalną po odejściu Jerzego Jedziniaka na drugą stronę błękitu, tak jak to mówił Tadeusz Kwiatkowski-Cugow....
CZYTAJ DALEJ