Koło Młodych - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tym czasie działało Koło Młodych przy Związku Literatów. Mając jakiś zasób publikacji czy nawet pierwsze książki, staraliśmy się też uczestniczyć w życiu organizacji profesjonalnej, czyli w Związku Literatów Polskich. Choć nie mieliśmy jeszcze warunków statutowych. Żeby zostać członkiem Związku Literatów, trzeba było mieć wydane cztery tomiki wierszy albo dwie powieści, albo tom utworów scenicznych. My mieliśmy publikacje w antologii, pojedyncze tomiki. W związku z tym zorganizowano nas w Kole Młodych Związku Literatów Polskich. Wcześniej to się nazywało Klub Literacki Związku Literatów w Lublinie, a później Koło Młodych. To Koło działało bardzo sensownie. Nasi starsi koledzy, Zygmunt Mikulski, Konrad Bielski czy pani Maria Bechczyc-Rudnicka, bardzo uczciwie i aktywnie mobilizowali...
CZYTAJ DALEJ