Grupa poetycka „Prom” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na początku lat 60. w Lublinie zawiązała się grupa poetycka „Prom”. Łączyła studentów KUL-u i studentów UMCS-u. Do „Promu” należeli między innymi Nelly Zachajkiewicz, Henryk Pająk, Maria Ballod, Zbigniew Strzałkowski. Wprawdzie wymieniano mnie kilka razy jako członka tej grupy, ale ja bardziej kibicowałem. W ogóle w tym czasie jeszcze się nie zajmowałem na tyle intensywnie pisaniem, żeby się czuć członkiem grupy poetyckiej. Po prostu bardziej interesowało mnie, co robią i czym się zajmują koledzy. Ciekawiło mnie to od strony reportera. Ponieważ wtedy interesowałem się prasą jako ewentualny dziennikarz od spraw kultury. Wówczas ukazał się też almanach wydany przez Wydawnictwo Lubelskie. Grupa „Prom” chodziła w aureoli poetów już absolutnie namaszczonych przez muzy...
CZYTAJ DALEJ