Czas, żeby młodzi postawili jakiś akcent w życiu literackim - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1980 roku, na fali odnowy, udało się powołać do istnienia „Akcent”. Nazwę wymyślił Bogusław Wróblewski. Powiedział: „Czas, żeby młodzi zaznaczyli swoją obecność i postawili jakiś akcent w życiu literackim, w środowisku literackim, które jest reprezentowane przez ludzi bardzo starych, bardzo wiekowych. Czas postawić na młodzież i akcentować jej obecność”. I tak się narodził „Akcent”. Tak jak „Kontrapunkty”, które też wyrosły z praktyki tego wszystkiego, co się miało dokonać. „Akcent” został zorganizowany przez autorów, którzy wydawali swoje tomiki wierszy w ramach „Lubelskich Prezentacji Poetyckich”. Pierwsze cztery numery wydawaliśmy jako almanach, bo cenzura nie chciała się zgodzić na zarejestrowanie tytułu. Pierwsze cztery almanachy wydawaliśmy i przygotowywaliśmy do publikacji w domu...
CZYTAJ DALEJ