Chcemy powołać Duszpasterstwo Środowisk Twórczych - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Lublinie miało swój piękny rozdział. Szczególnie w okresie stanu wojennego. Ale jeszcze tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego próbowaliśmy powołać coś, co by integrowało ludzi o pewnym określonym światopoglądzie. W wypadku duszpasterstwa wiadomo, że chodziło o pewne tradycje chrześcijańskie, o pewien sposób myślenia, widzenia świata. Dojrzewała sprawa powołania duszpasterstwa mającego formować pewne postawy społeczno-moralne także młodych ludzi, którzy czuli się twórcami. W pierwszą niedzielę lutego 1982 roku (miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego) spotkaliśmy się wszyscy w kościele św. Wojciecha na Podzamczu na zasadzie szeptanej informacji. Mieliśmy się zastanowić, co w sytuacji stanu wojennego robić...
CZYTAJ DALEJ