„Akcent” został zawieszony po 13 grudnia 1981 roku - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Akcent”został zawieszony po 13 grudnia 1981 roku. Jako tytuł niewydawany po stanie wojennym, tak jak inne pisma, nie był drukowany przez osiem miesięcy. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Byliśmy zdruzgotani. To spadło na nas jak grom z jasnego nieba. W stanie wojennym odbywały się pewne manifestacje, demonstracje i protesty. Nie mogłem w nich uczestniczyć, bo żona złamała mi nogę i pojechałem do domu. Dzisiaj już niewiele osób uświadamia sobie, że przy pomniku Konstytucji 3 Maja w 1982 roku wieczorem paliło się ponad tysiąc świeczek. Ludzie przychodzili i je zapalali. ZOMO rozpędzało gazem (często bardzo brutalnie) demonstrantów. Bogusław Wróblewski i Jerzy Misiec, który wówczas był sekretarzem redakcji, wybrali się na manifestację...
CZYTAJ DALEJ