We Włodzimierzu Wołyńskim przez cztery lata nauczycielem był Józef Czechowicz - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Myślę, że na początku warto przytoczyć słowa Czesława Miłosza, który słusznie zauważył, że człowiek nie może być znikąd. Człowiek musi być zakorzeniony w jakiejś przestrzeni, w małej ojczyźnie, czy konkretnie odnosić się nieustannie do miejsca swojego urodzenia. Tak było w wypadku Miłosza, kiedy bardzo często, mówiąc o sobie, przywoływał Szetejnie na Litwie, jego rodzinną miejscowość. Muszę powiedzieć, że im bardziej lat mi przybywa, tym częściej wracam pamięcią do tego, co działo się we wczesnej młodości. Urodziłem się w miasteczku kresowym Włodzimierz Wołyński 27 września 1938 roku. To miasto ma pewne bardzo ważne związki z Lublinem. Mianowicie we Włodzimierzu Wołyńskim przez cztery lata (1921–1925) nauczycielem był Józef Czechowicz....
CZYTAJ DALEJ