To zadzwonię do Słonimskiego - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pracę magisterską pisałem w roku akademickim 1961/1962 na temat poezji Antoniego Słonimskiego na tle poezji Skamandra. Promotorem był profesor Czesław Zgorzelski. Zrobił dla mnie dosyć miły wyjątek. On zajmował się przede wszystkim romantyzmem, kwestiami tradycji romantycznej i tak dalej, a poezją współczesną raczej marginalnie. Natomiast ponieważ znałem Słonimskiego, poznałem go osobiście w Warszawie, bywałem u niego kilka razy w domu, to profesor Zgorzelski mi powiedział: „Dobrze, to jak chce pan pisać na temat Słonimskiego, to proszę bardzo. Będzie to praca u mnie wyjątkowa, ale proszę pisać” Nasza znajomość zaczęła się od tego, że kiedyś, będąc w Warszawie w Bibliotece Narodowej, zbierałem materiały do pracy zaliczeniowej; jednej, drugiej. W ogóle...
CZYTAJ DALEJ