Praca zawodowa - Jan Szysz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zacząłem pracować w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie. Byłem inspektorem, organizowaliśmy koła pszczelarskie, szkolenia, [wykonywaliśmy] inne prace wynikające z obowiązków statutowych. Lubelska Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska (jej siedziba mieściła się na [ulicy] Wesołej), skupowała od pszczelarzy miód na terenie województwa olsztyńskiego, ponieważ działała na terenie województwa lubelskiego, białostockiego, warszawskiego i olsztyńskiego. Mnie (jako młodego pszczelarza i [dlatego], że miałem już coś więcej w głowie) wybrano do rady nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Lublinie. Byłem w niej przedstawicielem z tamtego terenu [województwa olsztyńskiego]. Przyjeżdżałem [do Lublina] na posiedzenia, była jakaś komisja sprzętu pszczelarskiego... Opinia [o...
CZYTAJ DALEJ