Praca magisterska - Jan Szysz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Rozbudzone od dziecka zamiłowanie do pszczół miało wpływ na [wybór] tematu mojej pracy magisterskiej w Olsztynie. Tam była Katedra Ogrodnictwa, przy Katedrze Ogrodnictwa był Zakład Pszczelarstwa. Profesorem był profesor Dominik Wanic –bardzo zacny człowiek, miał chyba zrobione nawet dwa czy trzy doktoraty. [Był] bardzo przyjazny [w stosunku] do młodzieży. Dał mi pracę magisterską: monografia pszczelarstwa w powiecie kętrzyńskim (województwo to wtedy było olsztyńskie, bo teraz jest warmińsko-mazurskie). Kiedy pisałem pracę magisterską, jeździliśmy [do różnych miejsc]. W Pszczelej Woli byliśmy i w instytucie w Skierniewicach... Były [też] bardzo ciekawe wykłady profesora Woyke. On chyba był na praktyce w Stanach Zjednoczonych, bardzo ładnie...
CZYTAJ DALEJ