Edukacja - Jan Szysz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nazywam się Jan Szysz. Urodziłem się 7 listopada 1929 roku we wsi Sumin, przed wojną był to powiat Chełm Lubelski, gmina Wiszniewice ([obecna nazwa] Cyców). Sumin jest [teraz] w gminie Urszulin. Zacząłem chodzić do szkoły przed wojną –w 1938 roku. [Chodziłem] do szkoły powszechnej w Urszulinie. Przed wojną, w 1939 roku, skończyłem dwie klasy szkoły podstawowej i na jesieni zacząłem chodzić do klasy trzeciej. Skończyłem sześć klas szkoły podstawowej (w zasadzie nie podstawowej, tylko powszechnej, bo wtedy nazywało się „szkoła powszechna”. W roku 1944, w lipcu, weszli na nasze tereny sowieci, powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i zaraz zorganizowano szkoły średnie i wyższe. We wrześniu, po ukończeniu sześciu klas szkoły...
CZYTAJ DALEJ