Choroby pszczół - Andrzej Karłowicz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były pasieki takie tradycyjne, domowe, przechodzące z ojca na syna, z tym że bardzo dużo z nich zginęło w latach siedemdziesiątych, jak panował zgnilec i pszczoły nieleczone bardzo szybko osypywały się i było po pasiekach. Później, pod koniec lat siedemdziesiątych, na początku osiemdziesiątych zaczęła się waroza i też pasieki nieleczone posypały się, natychmiast. Te drobne właśnie. I to był przełom w pszczelarstwie polskim, te lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte jeszcze; tym pszczelarzom, którzy mieli tam po pięć, dziesięć rodzin gdzieś tam koło domu, pszczoły się osypały po tych chorobach: po zgnilcu i później po warozie i oni już ich nie odbudowali i wtedy, już nie pamiętam dokładnie statystyk, ale kilkaset tysięcy rodzin [pszczelich] w Polsce ubyło. No to ogromna ilość, mająca znaczenie dla...
CZYTAJ DALEJ