Zakład fotograficzny przy Królewskiej 3 - Renata Sarnowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ten okres mojej pracy trwał przez kilka lat, potem przeszłyśmy z mamą… Jako spółka. I po przejściu mamy na emeryturę prowadzę tutaj działalność, w tej chwili już sama. Więc od osiemdziesiątego roku to jest trzydzieści lat już. Ten zakład istnieje tak naprawdę od pięćdziesiątego szóstego roku. Został założony przez pana Kanadysa, nie pamiętam imienia. To był taki pan z rodziny fotograficznej lubelskiej, z okresu międzywojennego nawet. I tak, jak prowizorki trwają najdłużej, tak ta prowizorka… To była prowizorka. Ten budynek był jako taki budynek gospodarczy dla robotników budujących budynek stojący od ulicy Królewskiej, który należał do Centralnej Rady Związków Zawodowych. No i ten budynek przez pana Kanadysa właśnie został zaadaptowany na studio fotograficzne. Nie pamiętam, do którego roku...
CZYTAJ DALEJ