Odwilż - Sergiusz Kuźmiuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Rok pięćdziesiąty szósty, Gomułka wraca do władzy. Wychodzi z więzienia, wraca do władzy. Pamiętam manifestację, na której byłem przy obecnej Chatce Żaka. Tak. I wtedy nastąpiło duże odprężenie, szczególnie rzemiosło to odczuło, poprawiły się warunki pracy i wzrosła chęć do pracy. Zdjęcie, które właśnie widzimy za mną, to tutaj jest rok pięćdziesiąty szósty, rzemiosło skorzystało z okazji, odnowiło sztandar ufundowany w roku trzydziestym czwartym chyba, jak mnie pamięć nie myli. Częściowo zniszczone w czasie wojny. To było poświęcenie sztandaru w roku pięćdziesiątym szóstym. No i zaczął się lepszy okres dla rzemiosła. Potem rok siedemdziesiąty, lata 70., czyli dekada gierkowska, nastąpiło dalsze polepszenie, jeśli chodzi o rzemiosła, poluzowanie tych wszystkich wolności, że tak powiem,...
CZYTAJ DALEJ