Wojenne losy - Sergiusz Kuźmiuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W trzydziestym dziewiątym roku w Moskwie podpisany był pakt Ribbentrop-Mołotow. To był pakt o wytyczeniu granic i tak się złożyło, że część ludności z Brześcia przyjechała do Polski, ale nie wszyscy mogli przyjechać, udało się tym, co mieli jakieś powiązania. A że mój ojciec się urodził w Warszawie i miał adres urodzenia Warszawa, więc w roku czterdziestym przyjechaliśmy do Lublina, bo tu w Lublinie była rodzina ojca, to znaczy dwie siostry mieszkały i brat. Rok czterdziesty to jest wywózka na Sybir, ci, którym się nie udało przekroczyć Bugu na zachód, to pojechali w większości na wschód na Sybir. No i, niestety, znamy tę historię, jak się skończyła. Ja to tylko mogę powiedzieć, bo miałem tylko dwa lata, tak że mogę tylko z przekazu rodziców – wyglądało to tak, że ludzie, którzy pracowali w jakichś urzędach, czy jakąś...
CZYTAJ DALEJ