Na czele sądu konkursowego stała wówczas pani Wisława Szymborska - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
kulturalne, życie literackie "Na czele sądu konkursowego stała wówczas pani Wisława Szymborska" Wtedy konkursy recytatorskie miały duże znaczenie we wprowadzaniu młodych, uzdolnionych artystycznie ludzi do tego środowiska. Jeśli ktoś przebrnął przez wszystkie eliminacje, począwszy od szkolnych bądź powiatowych, poprzez wojewódzkie do krajowych, od razu wchodził w krąg grupy kulturalnej czy nawet artystycznej. Jeżeli ktoś dostał się do eliminacji krajowych, to już stanowiło to dużą rangę artystyczną, już był człowiekiem bardzo cenionym i wykorzystywanym do różnych celów. O rol i tych przedsięwzięć może świadczyć fakt, że w siedemdziesiątym którymś roku finał ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego odbył...
CZYTAJ DALEJ