Czyny społeczne - Danuta Marcinek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W okresie szkoły w czynie społecznym budowaliśmy park, ten który jest tutaj przy [ulicy] Pierwszego Maja, czyli czynami w jakiś sposób to się odbudowywało ten kraj i było takie zadowolenie. Teraz nigdy się nie słyszy o jakiś czynach, wszyscy tylko chcą na gotowe. Bo wielkie zaangażowanie narodu było w kraju, że to nasze. Były wzruszające momenty, były ustalone normy i robotnicy wykonywali po dwieście, po trzysta procent normy, bo taka była chęć do życia, do pracy. A teraz nawet nie bardzo ludzie chcą wykonywać swoje obowiązki, migają się....
CZYTAJ DALEJ