Wspomnienia ze zdjęć - Danuta Marcinek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jestem w posiadaniu książki na temat bombardowania Lublina. Mam jeszcze fotografie przedwojenne, kiedy moja mama była panną miała zdjęcie robione jak z siostrą szła po Krakowskim [Przedmieściu]. Moja mama przed wojną pracowała w szwalni w szpitalu na [ulicy] Biernackiego, więc z tego szpitala mam swoje zdjęcie w momencie, kiedy mama rodziła. To zdjęcie ma lat siedemdziesiąt jeden. Mam także album „Okruchy życia”, pani Nela Wnucka pisała książkę przeważnie o swym pobycie w Niemczech, a ja z kolei zrobiłam to w formie takiego pamiętnika całej rodziny....
CZYTAJ DALEJ