Ocena okresu PRL-u - Danuta Marcinek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na pewno można było za czasów PRL-u się łatwiej dorobić. Były bardziej takie akcje socjalne, dzieci miały możliwość wyjazdu na kolonie, były wczasy, sanatoria. Na przykład w szkołach była higienistka, lekarz i stomatolog. Dokonywano tak zwanej fluoryzacji, ochrony uzębienia młodzieży, a teraz to wszystko się polikwidowało. Narodowy Fundusz nie ma na pewne rzeczy pieniędzy, ale stan zdrowotny społeczeństwa po prostu poległ. Gdyby mnie ktoś zapytał czy chcę wrócić do PRL-u, powiedziałabym że tak. Tak, dlatego że mnie sprawy politycznie nie interesują, a za Gierka to ludzie się dorabiali. Ludzie na wsi zmienili swoje warunki bytowe, bo wtedy zaczynano światło zakładać, wodociągi, kanalizację, zupełnie w innych warunkach [zaczęli żyć]. Mieli możliwość...
CZYTAJ DALEJ