Droga zawodowa - Danuta Marcinek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W pięćdziesiątym szóstym roku rozpoczęłam pracę w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego i na stażu pracowałam przy budowie szpitala na [ulicy] Jaczewskiego. Tam położyłam tą pierwszą cegłę i wchodziłam w życie dorosłe. Każda jedna rzecz mnie cieszyła czy jakąś wiedzę zdobyłam czy coś. Byłam takim obserwatorem od dzieciństwa, byłam obserwatorem życia, ale bardziej brałam pod uwagę warunki bytowe, poziom [życia], polityką się wówczas nie zajmowałam. Przez trzy lata pracowałam w przemysłówce. Po odbyciu stażu chyba nie pracowałam przez dwa lata. Później urodził się syn, później pracowałam następne trzy lata. Poszłam do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych pracować do administracji jako inspektor kontroli technicznej. Pracując w administracji zakres...
CZYTAJ DALEJ