Spacer po majątku w Siemieniu - Mieczysław Bielski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wjechaliśmy na teren parku przy dworze w Siemieniu. Jesteśmy na odcinku dojazdowym od bramy w kierunku dworu i klombu, który jest przed dworem. Po prawej stronie mamy kanał, kiedy nazywał się kanałem pierściennym. Podobno teraz to jest jakaś rzeczka, nie wiem jaka, i tędy idzie woda do drugiego gospodarstwa rybnego [zwanego] „bobowiska”. Od tegoż właśnie kanału był taki rowek, który przechodzi przez trawnik i doprowadzał wodę do sadzaweczki, tak zwanej pałacowej. Po lewej stronie od wjazdu były tak zwane inspekty, czyli ogród warzywny. Tutaj na lewo była piwnica i alejka, z tej strony sadzawki pałacowej. W pobliżu tego była piwnica, tam się też przywoziło lód ze stawu siemieńskiego w zimie, ale ona była mniejsza niż ta ogromna, potem tam podejdziemy [ja zobaczyć]. Kawałek za tą...
CZYTAJ DALEJ