Czworaki to był jeden długi budynek - Mieczysław Bielski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Tu były czworaki, za tym jeziorkiem kawałeczek, wzdłuż, przypomniałem sobie. [Po czworakach] nie ma śladu zupełnie. Duży, taki długi, jeden budynek był czworaków. Chyba z piętnaście rodzin [w nim] mieszkało. [Dla każdej rodziny] była jedna izba, w której była kuchnia. Tylko w szczycie były dwa mieszkania dwuizbowe, to znaczy dwuizbowe - izba i kuchnia. To miał z jednej strony karbowy, pan Antoniuk Jan, a z drugiej to był chyba stróż....
CZYTAJ DALEJ