Rodzina Kiełczewskich herbu Pomian - Barbara Magdalena Rzączyńska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jeśli możemy mówić o ziemiaństwie z prawdziwego zdarzenia, to była rodzina Kiełczewskich herbu Pomian, czyli rodzina mojej mamy - moja mama z domu Anna Kiełczewska. I to był bardzo stary ród szlachecki, taka legenda rodzinna głosi, że Kiełcze byli już w drużynie Chrobrego, no ale to jest pewnie jakaś legenda rodzinna, ale rzeczywiście wszystkie herbarze mówią o bardzo starej rodzinie. Są dwie gałęzie rodziny Kiełczewskich. Jedna herbu Abdank, druga herbu Pomian. Rodzina, do której należy moja mama, herbu Pomian, nie pochodziła z Lubelszczyzny, pochodziła ze środkowego Pomorza, a właściwie z Wielkopolski można powiedzieć, północno–wschodniej. Mój dziadek Józef urodził się w Płońsku, czyli północne Mazowsze, koło Szapska. Mam jego dowód osobisty. Jego matką była Leonarda...
CZYTAJ DALEJ