Historia państwa Kraków i domu na ulicy Bohaterów Monte Cassino 11 - Barbara Magdalena Rzączyńska - relacja świadka historii [TEKST]
Otóż dom [na ulicy Bohaterów Monte Cassino 11] dziadkowie kupili w [19]48 roku na nazwisko mojej mamy. Chcieli, żeby to był dom mamy i jej dzieci, no ale tutaj znaleźli i miłość moich rodziców, i wychowali właściwie nas, bo mama zawsze była zajęta wieloma innymi sprawami. Ojciec, który był z wykształcenia prawnikiem, po wojnie został wywalony z prokuratury, a przed wojną był sędzią w Biłgoraju. Natomiast po wojnie został wyrzucony z prokuratury, za matkę ziemiankę i za AK oczywiście. Był adiutantem „Nurta”, czyli Jasińskiego, znanego szefa obwodu lubelskiego. Ale dziadkowie także mięli ciężko. Potem [dziadek] dostał jakąś drobną pracę urzędniczą w urzędzie budowlanym, na którym się w ogóle nie znał, i dopiero po przewrocie gomułkowskim mógł wrócić do palestry. Już był adwokatem, i do końca życia w tym...
CZYTAJ DALEJ