Ulica Okólna, garbarnia Zilbersztajna i okolice kościoła św. Agnieszki - Zdzisław Suwałowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ulicą Okólną od Kalinowszczyzny dochodziło się i zajeżdżało się do garbarni Zilbersztajna. A po tej stronie, tu na wzgórku, stał nieduży domek, gdzie mieszkał Klepka, nazwisko Klepka, z rodziną oczywiście. Tego domku nie ma, ten domek jest już zburzony ze względu na budowę tego budynku dużego, który istnieje w tej chwili. I ten domek łączył się bezpośrednio z tym przedszkolem, o którym mówiliśmy. Ulica Okólna skoro już tu jesteśmy przy tym, to leciała tu do Zielbersztajna. A leciała też dalej, tutej było parę domów i wylatywała koło drugiej garbarni. Ona była od Kalinowszczyzny do Towarowej, tylko nie była prosta. I tu były budynki również, garbarnia Zilbersztajna po jednej stronie a po drugiej stronie mieszkali ludzie. Sierocińskie mieszkali tu, mieli dom, mieli sklep - owocarnie. A tu mieszkał...
CZYTAJ DALEJ