Mieszkańcy ulicy Towarowej - Zdzisław Suwałowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Od Kalinowszczyzny w lewo mamy Rząda, Liberowicza, Sztycera - po lewej stronie i kościół po tej stronie. A Mokrzanowski był po prawej stronie od miasta, czyli vis-a-vis Sztycera. Koło Mokrzanowskich przechodziłeś na ulicę Towarową. Był Korca dom, to by było dwadzieścia jeden. Tym chodnikiem doszedłeś do Towarowej dwadzieścia jeden, ale w tą stronę było zaraz dwadzieścia trzy, budynki przylegały. Na tym domu pisało Waniewski Błażej, dwadzieścia trzy. Później był wolny plac, prawdopodobnie to była własność Mokrzanowskich. Kiedyś to było zadbane, było bardzo ładnie, jak była targowica oczywiście, to tu było dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, a tu był wolny plac. A tu już było dwadzieścia siedem, tu było trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć, trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć, jedyny polski, polska...
CZYTAJ DALEJ