Wychowałem się w Radomiu, ale wywodzimy się ze Skaryszewa - Waldemar Stępień - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wychowałem się w Radomiu, w pobożnej rodzinie katolickiej. Wywodzimy się ze Skaryszewa, pochodzimy z drobnej szlachty, nazywaliśmy Kozikowscy, herbu Korab. Ten herb jest w Wilkowie, ale nigdy nie mogłem go obejrzeć. Później, jak to się mówi schłopieliśmy czy jakby to powiedzieć sproletaryzowaliśmy się. W każdym razie mamy jeszcze tamtą ziemię, podarowaliśmy ją krewnym, którzy dzierżawili ją od nas. Pochodzę z długowiecznej rodziny - babka umarła mając dziewięćdziesiąt sześć lat, matka dziewięćdziesiąt, a ojciec osiemdziesiąt trzy, ale on palił. Dzieciństwo miałem bardzo dobre, to znaczy nie znaliśmy nigdy niedostatku, niczego [nam nie brakowało], kłopoty były tylko w czasie okupacji. Niemcy koniecznie chcieli ojca zabrać do Arbeitsamtu, ale matka trafiła na takiego ludzkiego, starszego Niemca,...
CZYTAJ DALEJ