Wolność powinna się kojarzyć z odpowiedzialnością - Władysław Kołodziejski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wolność jest tym, że mogę się z Państwem teraz spotkać i mówić to, co mi ślina [na język przyniesie]. Ale też wolność powinna się kojarzyć z odpowiedzialnością; jeżeli nie ma odpowiedzialności, to wolność prowadzi do anarchii. Ludzie dorastają i społeczeństwo dorasta, żeby z wolności korzystać. Na przykład w Stanach Zjednoczonych tą demokrację budują dwieście lat, a my dopiero do tego dojrzewamy. Można powiedzieć, że wtedy byliśmy bardziej wolni, jak obecnie, bo ja się spotykam z prasą teraźniejszą, [która] mówi, [że] tego nie wydrukują, bo to jest niepoprawne politycznie, ktoś tam jest maczany w jakieś sprawy, a gazeta mówi: „Panie, ale oni nam dają pieniądze, to my musimy pisać…”. To się spotkałem nawet tu z olsztyńską...
CZYTAJ DALEJ