Powstawanie „Solidarności” w Olsztynie - Władysław Kołodziejski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Tu w Olsztynie można powiedzieć, [że] organizowanie związków zawodowych zaczęło się dopiero gdzieś [na początku] września, dopiero po podpisaniu tych umów. Pierwsze strajki co pamiętam, to były już po podpisaniu umów i chodziło o wolne soboty. Pamiętam, że był to strajk czterogodzinny. Ja pracowałem w „Polmozbycie”. Brałem czynny udział w powstawaniu tej „Solidarności”, roznosiłem materiały, które się ukazywały. Już wtedy można powiedzieć, [że] jako taki był Komitet Założycielski. Pierwszy mieścił się w MPK i tam żeśmy pierwsze informacje otrzymywali. Już nie pamiętam, kiedy to w Olsztynie w tym „Polmozbycie”, w moim zakładzie, ale pamiętam, [że] już we wrześniu był początek organizowania tej „Solidarności” przez wielkie „S”....
CZYTAJ DALEJ