Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym - Władysław Kołodziejski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja reprezentuję Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym. Pytają [nas]: „Panowie, wy tylko żyjecie przeszłością”. Ja mówię: „My nie żyjemy tylko przeszłością, ale i przyszłością”. Jako stowarzyszenie fundujemy na przykład stypendia dla zdolnej [młodzieży, która pochodzi z biednych rodzin]. My opracowaliśmy te dzieje swoje, żeśmy wydali pięć książek dotyczących naszego regionu, tak że można powiedzieć, [że] to mamy już utrwalone. To są raczej książki dokumentalno-wspomnieniowe, a resztę to niech historycy już opracowują dalej, to co leży w IPN, bo tam żeśmy nie mieli dostępu do IPN-u. Wiadomo, że już nas też ubywa, że wszyscy to już po pięćdziesiątce mamy, bo wtedy nawet studenci, którzy współpracowali, to mieli dwadzieścia [lat], dodać trzydzieści to co najmniej 55...
CZYTAJ DALEJ