Dąb to szlachetne drzewo - Janina Woch - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dąb to już jest taki mocny dąb. Już taki wartościowe drzewo, wartościowe. […] Wysoko cenione było. Szlachetne drzewo, jak teraz ksiądz jak tem, w kościele wyświęcenia kapłanów, tych młodych klerików, to zawsze mi mówił: "Pani Janino, pani wianek uwije, pani swoich członkiń różańcowych poprosi, oni pani słuchają, to uwijecie, pięćdziesiąt metry tego wieńca, bo później tego księdza to procejsa w tym wieńcu prowadzo do kościoła i pro, za procesjo, to z dębowych kazał liści, żadnych nici nie kazał, tylko dębowe....
CZYTAJ DALEJ