Funkcja poświęconych wianków - Zofia Kowalczyk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
A wianki, to się dawało, jak się krowa ocieliła do picia, że kszyło się, bo to były zioła różne. A teraz inne trzymają, bo to jak ktoś umarł, to pod głowe. […] No, żeby na zielu człowiek leżał....
CZYTAJ DALEJ