Trochę wspomnień o dziecięcych zabawach - Helena Kurek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
No to bawiły się te [dzieci]… fajerki były takie, brało się fajerkę i drut, i leciało się z fajerką. Później takie klasy rysowane były, skakaliśmy, chowanego. Takie te zabawy były. Ruchowe bardzo. Dużo chodziłam do chóru, należałam, to tam mieliśmy te różne spotkania, przedstawienia robiliśmy. Należałam tam do tych, to śmy przedstawiali w remizji takie. Grałam taką ciotkę, takie różne te przedstawienia były....
CZYTAJ DALEJ