Pamiętam wybuchy i samoloty - Helena Kurek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pamiętamy te wybuchy, te samoloty jak leciały, to babcia mówiła: „Kryj się” – to pod gruszę. Pamiętam, chowaliśmy się, a później te bomby jak leciały, no to płakaliśmy, bo to Lublin bombardowali. Wszystko na Lublin leciało i te samoloty, jak te bombowce – to tylko [był wielki huk]. To pamiętam, żeśmy tak oglądali. Ciężko było tak, bo biednie, no bo było… kluski pamiętam z razowej mąki takiej jedliśmy, to babcia wzięła trochę sera takiego, bo krowa była. Babcia to jeszcze drewnianą łyżką jadła, bo to było jej. Takie... życie codzienne, ciężkie. W jednej donicy jedliśmy razem, z jednej miski to wszystko. A później... […] Później to już inne życie [było]....
CZYTAJ DALEJ