Mieszkaliśmy sześć lat w Giżycku, ale wróciliśmy do Lublina - Helena Kurek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
No a później to już pracowałam […]. No w Giżycku, na tych jeziorach jeszcze tak się życie ułożyło, że mieszkaliśmy, mąż był zawodowym, tam mieszkaliśmy przez sześć lat, później, bo tam urodziłam syna w Giżycku [...]. [...] No później już mąż wrócił tu do Lublina. I tu mieszkaliśmy, ja pracowałam. [Potem] nie mogłam, jak zachorowałam, to już nie mogłam pracować w swoim zawodzie, w zakładzie krawieckim. Przeszłam na rentę. I jeszcze po trzech latach poszłam do pracy, do tej Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów i też w swoim zawodzie pracowałam, a później na centralach telefonicznych. Także... różnych fachów [się imałam]. [...] było tak, trochę szycie, a później to już na centralach telefonicznych. To po tych firmach. To mi dużo dało. I znajomości, i wyjazdy, i za granicę. No byłam cztery razy w Londynie, bo tam też...
CZYTAJ DALEJ