Dawniej opowiadali różne historyjki - Helena Kurek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[O czarownicach] to o tym [też] mówili. A to tam krowa mleka nie daje, bo tam jakaś czarownica chodzi. […] No to takie historie opowiadali. [A to zmory], że konie też grzywy [...] mieli zakręcone. [...] No też [o różnych urokach], że zadaje jakieś uroki, że jakieś tam dziecko czy coś [...]. To też było znane. To tak mówili jak Wigilia była, żeby wyjść na dwór posłuchać, z której strony pies zaszczeka, to z tej strony chłopiec przyjdzie, to takie [...] historyjki. Takie wróżby były. To bielili drzewa, żeby nie jadły jakieś tam [...] no, żeby zarazy nie było, to bielili wapnem te drzewa, żeby lisz, liszary [liszek] tych [...] nie było....
CZYTAJ DALEJ