Były przesądy dla kobiety w ciąży - Helena Kurek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Babcia krzyczała, żeby nie chodzić tam po sznurach, żeby centymetra na szyi nie trzymać, bo będzie miało [dziecko] pępowinę owinięte to. Albo dziurką od klucza nie patrzyć, żeby zeza nie miało dziecko [śmiech]. Były takie te [przestrogi]. Że jak ogień się dotknie gdzieś, to były przypadki – bo nawet znałam dziewczyny takie – że się złapała jak był ogień i plama była taka. Na twarzy jedna miała taką plamę. Matka dotknęła się [jak] gdzieś ogień był […]. Były takie przesądy, były. No ale szczęśliwie całą tróję urodziłam, wszystkie zdrowe […]. Moja mamusia to gdzieś tam podobno mnie urodziła w polu, przy zbożu robiła i mnie tak jakoś urodziła […]. Ale tak jakoś mało śmy rozmawiały z mamusią. […] Wiem, że mamusia była chora, bo miała jakieś obsunięcie żołądka, to przychodziła taka babcia i […] brzuch jej smarowała. Nie...
CZYTAJ DALEJ