Tradycja słowiańska i europejska - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Aktualnie] przebija się muzyka [ludowa], i są oczywiście oznaki doceniania tej tradycji, która ma szanse przetrwać, i jeszcze pokazać swoje walory, ale generalnie biorąc jest lekceważący i wręcz chory stosunek do naszej własnej tradycji, rodzimej tradycji. Tradycja wiejska ma bardzo dużo takich uniwersalnych wartości, bo łączy nas z innymi narodowościami, sąsiadami - ze Słowakami, z Czechami, z Białoruś czy Litwinami. Wydał [Gustaw] Juzala taką piękną książkę na temat kolęd wiosennych; my mamy dunaje na Lubelszczyźnie, są konopielki podlaskie, są pieśni wołoczebne, ale Litwini mają też ten sam typ pieśni, [powstała] bardzo piękna książka pana Juzali o tych wiosennych kolędach u Litwinów, Białorusinów i Polaków. To jest wspólny repertuar interetniczny, nawet międzyjęzykowy. To jest coś, co nas łączy. Natomiast...
CZYTAJ DALEJ