Polonista, językoznawca, folklorysta, etnolingwista - te cztery wyrażenia wprowadzam do swoich biogramów - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wszyscy moi nauczyciele akademiccy, może z wyjątkiem dwóch, [w tym] jednego do którego się poczuwam - Michała Łesiowa, już nie żyją. Pani doktor Bronisława Lindert, profesor Paweł Smoczyński, profesor Leon Kaczmarek, u którego robiłem doktorat - oni już nie żyją. Wspominam ich dobrze. Kiedy pada pytanie – kim jesteś?, a ja sam muszę się też czasami określić, to zawsze mam tutaj rozterki - na pewno polonistą, oczywiście pasjonowałem się literaturą, czytałem, kochałem to, jeszcze w szkole miałem własną biblioteczkę. Za dwa czterdzieści kupowało się wtedy książki. Kupowałem Kraszewskiego, przeczytałam prawie całego Sienkiewicza, czytałem klasykę polską, potem na studiach [realizowałem] te pasje literackie. Jestem polonistą w tym sensie, że kocham literaturę i doceniam jej rolę dla każdego...
CZYTAJ DALEJ