EUROJOS to badania nad językowym obrazem świata Słowian i ich sąsiadów - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
EUROJOS są to badania nad językowym obrazem świata Słowian i ich sąsiadów. Oczywiście wyszło to od badań nad językowym obrazem świata Polaków. Ta teoria językowego obrazu świata w Polsce znalazła pewnych zwolenników i nawet pewnych entuzjastów. To jest koncepcja niemiecka, można powiedzieć europejska. Korzenie koncepcji językowego obrazu świata tkwią oczywiście u Humboldta, u Herdera, ale też, jak sami Niemcy twierdzą, jeszcze wcześniej - we francuskich wzorach. Autor amerykański twierdzi, że wywodzi się od Arystotelesa, bo miał w retoryce takie sformułowania, które dokładnie w te stronę szły - mianowicie, że język stanowi pewne narzędzie, którym nie tylko my się posługujemy w komunikacji, ale on równocześnie jest pewną formą interpretacji świata, bo utrwalamy pewne nazwy, pewne...
CZYTAJ DALEJ