Dzisiaj ludzie na wsi chcą mieszkać tak, jak kiedyś panowie - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Awans kulturowy chłopów owocuje tym, że naśladują panów dawnych, dziedziców, a co jest elementem najbardziej charakterystycznym? To są dworki, [teraz powstają] pseudo dworki, imitacje dworków. Niektórzy się trochę na to wybrzydzają, ale mi się to podoba przyznam szczerze. Myślę, że akurat z tego dziedzictwa szlacheckiego, które mamy w Polsce, to architektura dworkowa była czymś bardzo pięknym - taki dwór w Soplicowie, mamy ładny opis dworu w Soplicowie, jak on wyglądał. Dzisiaj ludzie na wsi, którzy się dorobili, teraz jeszcze są wspierani funduszem europejskim, budują sobie tak jak kiedyś panowie mieszkali. Dlaczego chłop ma być gorszy od danego pana, on chce mieć taki domek, który by był równie ładny jak dworki szlacheckie, i kolumienki sobie stawiają. Przyznam się, że sam maczałem w tym...
CZYTAJ DALEJ