Dużo zawdzięczam Pawłowi Smoczyńskiemu i Leonowi Kaczmarkowi - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Byłem pilnym studentem, robiłem notatki ze wszystkich zajęć, do dzisiaj jeszcze je przechowuje. Zawsze przeżywałem egzaminy i byłem niepewny tego co mnie czeka, ale jak przejrzałem indeks który mam w domu, to moje dzieci też oglądają to z pewnym niedowierzaniem, i mówią: „Dlaczego tam jest tylko jedna czwórka?” Tak się jakoś złożyło. Do dzisiaj pozostała mi jedna rzecz, która samego mnie zadziwia - otóż ja w mojej własnej ocenie, i w ocenie innych różnimy się. To znaczy ja sam siebie oceniam bardziej krytycznie, niż ocenia mnie moje otoczenie. Doznałem tego w czasie egzaminów, bo przed każdym egzaminem miałem zawsze złe samopoczucie i mnóstwo wątpliwości, a moi egzaminatorzy potrafili dostrzec we mnie coś więcej, niż ja sam w sobie. To było zdumiewające dla mnie samego, że wychodziłem z piątką....
CZYTAJ DALEJ