Badania terenowe i doktorat u profesora Leona Kaczmarka - Jerzy Bartmiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Systematyczne badania nad mową regionu, nad dialektami lubelskimi zaczął profesor Paweł Smoczyński, który wymyślił „Atlas gwar Lubelszczyzny”. Ułożył kwestionariusz na dwa i pół tysiąca pytań, przeprowadził badania w stu pięćdziesięciu paru miejscowościach. Jeździli tam głównie asystenci - Stefan Warchoł i Michał Łesiów, ale też trochę inni, bo i ja w tym uczestniczyłem, zbierałem materiały. Z Michałem Łesiowem byliśmy w Horyszowie, w Hedwiżynie, później w Wiśniowie i jeszcze gdzieś. To były pasje, zainteresowania, które wychodziły od profesora Smoczyńskiego. Drugi wspomniany przeze mnie z profesorów, u którego robiłem doktorat - Leon Kaczmarek, przyszedł z Wielkopolski. Karierę naukową zaczynał w Poznaniu i przeniósł się, bo dostał tu funkcję kierownika zakładu. Chciał do „Atlasu...
CZYTAJ DALEJ