Redaktorzy działów się zmieniali - Ryszard Nowicki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
anegdota, prasa lubelska Była dobrym dziennikarzem, choć maleńkiego wzrostu Przy ulicy 3. Maja 14 [był „Kurier”]. Z tym, że nie zajmowała całego budynku jak po kilku latach, bo na parterze mieściło się przedszkole. Może się mylę, to chyba był budynek doktora Biernackiego kiedyś. Były trzy działy: miejski, kulturalny i depeszowo – polityczny. Ten dział, który mieścił się w drukarni. Drukarnia była przy ulicy Unickiej. No, kierownikiem działu miejskiego był Kazimierz Spólnicki, kulturalnego - pani Chabros. Jednocześnie była ona zastępcą naczelnego redaktora. Potem to się odmieniło ze względu na stan jej zdrowia. A w drukarni był pan Witold Welcz, ściągnięty, czy podkupiony ze „Sztandaru Ludu”. A nad tym wszystkim...
CZYTAJ DALEJ