Rozpoczęcie nauki i niemieckie führerschein - Stanisław Mrozik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zacząłem uczęszczać do szkoły podstawowej nr 8 w Lublinie im. Hugo Kołłątaja. Szkołę ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu szkoły podstawowej zacząłem się uczyć samodzielności i wszystko co zdobyłem, czego mogłem się nauczyć - to wszystko było tylko moją inicjatywą. Skończyłem szkołę podstawową, a w Lublinie była fabryka, wytwórnia samolotów Plage i Laśkiewicza, to tam przyjmowali młodych chłopców, bo oczywiście założyli szkołę rzemieślniczą do nauki zawodu. Bardzo ciekawe zawody tam były i rzemieślnicy wysokiej klasy, można było się wiele nauczyć, tak zresztą jak i ja zdobyłem wiele, wiele wiadomości zawodowych takich. I ukończyłem tę szkołę do wybuchu wojny. W czasie tych trzech lat zdobyłem uprawnienia rzemieślnicze oczywiście, zdobyłem prawo jazdy, bo ukończyłem szkołę...
CZYTAJ DALEJ