Rodzina - Aleksander Jackowski - fragment relacji świadka histori [TEKST]
Moja matka była z pochodzenia Francuzką, w której żyłach płynęła krew hiszpańska, austriacka, rosyjska i żydowska. Cała rodzina ze strony matki byli to profesorowie uniwersytetów, przeważnie z zakresu ścisłych nauk. Matka miała ukończoną psychologię i bodajże psychiatrię, była asystentką w Paryżu. Ojciec poznał ją w 1910 roku w Szkole [Instytucie] Nauk Politycznych w Paryżu. Ojciec był publicystą ekonomicznym, pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W 1939 roku był referentem prasowym w gabinecie ministra i jednocześnie „nieukończonym” kompozytorem - miał nieukończone studia, sporo komponował w duchu szopenowskim. Moja przekora od razu kierowała mnie w kierunku odwrotnym to znaczy nielubienia Szopena i interesowania się muzyką Bacha i Prokofiewa. Rodzina...
CZYTAJ DALEJ