Nurty protestantyzmu - Tomasz Bogowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Protestantyzm dzieli się na takie dwa nurty - nurt ewangelicki, to są te Kościoły historyczne, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Kościół Ewangelicko- Reformowany. One są troszeczkę, szczególnie w swojej formie, ale też w historii troszeczkę inne, niż te Kościoły nurtu, do którego ja należę, czyli Kościoły ewangeliczne. Kościoły ewangeliczne są bardziej rozbite troszeczkę, jest ich więcej. To jest właśnie Kościół Zielonośwąitkowy, Kościół Boży W Chrystusie, Kościół Chrześcijan Baptystów, wiele, wiele innych wspólnot. Tak naprawdę różnica jest taka, jak pomiędzy parafią takiego czy takiego imienia, ponieważ to jest tak naprawdę jeden Kościół i w grę wchodzą jakieś sprawy organizacyjne i chociażby model zarządzania, czy model przywództwa. Jednakże ktoś mógłby powiedzieć, że może...
CZYTAJ DALEJ