Rybakówka - Mieczysław Bielski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przed wojną w rybakówce mieszkali dwaj rybacy razem z rodzinami. [To byli] prości ludzie, [żyli] w bardzo prymitywnych warunkach. Połowa a może dwie trzecie ich chaty była kryta trzciną, bo w Siemieniu wszystko kryło się trzciną. Była lepszym materiałem do krycia niż słoma, [gdyż była] twardsza. W rybakówce mieszkali pan Rutkowski i pan Duszak....
CZYTAJ DALEJ