Rodzina - Mieczysław Bielski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moja mama Janina z Ostrowskich wyszła dwa razy za mąż. Miała psa, który nazywał się Bobek oraz dwie wierzchówki, na których jeździła. Jedna się nazywała Hanka, druga Baśka. Mój ojciec [nazywał się] Tomasz Bielski, a siostra Hania, starsza ode mnie trzy i pół roku. Niestety w tym roku zmarła. Moja babka Seweryna z Zaorskich primo wotus [primo votum – z pierwszego małżeństwa] Ostrowska miała dwóch mężów. Pierwszy jej mąż został postrzelony, drugi nazywał się Wincenty Grodzicki. Mieszkaliśmy przez pewien czas w majątku dziadków Grodzickich w Pokaniewie, to jest białostocczyzna, powiat Siemiatycze w pobliżu słynnej Świętej Góry Grabarki. Moja mama była nowoczesną kobietą, która jeździła nie po damsku, jak babka, która...
CZYTAJ DALEJ