Powstanie Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny - Ryszard Setnik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W którymś momencie, kiedy doszło już do rozmów Okrągłego Stołu, zostałem zaproszony, w dość szerokim gronie osób, do Seminarium Duchownego. Rektorem [Seminarium] był wtedy ksiądz [Mieczysław] Brzozowski. Odbyło się tam zebranie inicjujące, przygotowane głównie przez zarządy ówczesnej „Solidarności” Staszka Węglarza i „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Oczywiście gdy ktoś mówi, że to było spotkanie niedemokratyczne, to ma rację. Kto nas niby miał wybrać? W jaki sposób? Natomiast grono było dosyć reprezentatywne. Było bardzo dużo osób ze środowiska UMCS-owskiego i KUL-owskiego. Ostatecznie przyjęto nazwę: Komitet Obywatelski Lubelszczyzny „Solidarność”. Zresztą o słowo „Solidarność” później były spory, czy Komitet Obywatelski Lubelszczyzny, czy Komitet Obywatelski...
CZYTAJ DALEJ